Çok yakında..

VitrA Fit

VitrA Fit, karo döşemesinde kolaylık sağlayan bir sistemdir. Karoların aynı seviyede yerleştirilmesini sağlar, zemindeki dalgalanmalar yüzünden karo döşemede oluşabilecek hataları engeller ve döşeme işleminin hızlandırılmasına yardımcı olur. Tutucu ve takozun, ayarlanabilir pense yardımıyla sabitlenerek karoların aynı düzeye getirilmesi prensibine dayanır. Aparatların sökülmesi de monte edilmesi kadar kolaydır. VitrA Fit karo döşeme sistemi hem yer hem duvar karolarının döşenmesine uygundur. Büyük ve ağır veya esnek ve ince karoların döşemesi için idealdir.

 • Kusursuz Döşeme
 • Kolay Montaj
 • Zaman Tasarrufu
 • Ekonomik
 • Önce

  * Büyük ebatlı karolar yapıştırıcı üzerine ilk erleştirildiğinde çekiçleme ile giderilemeyen bir yükseklik farkı oluşur.
 • Sonra

  * VitrA Fit ile karolar arasında oluşan yükseklik farkı tamamen ortadan kalkar.
DÖŞEME ADIMLARI
Yukarı
 • Tutucunun Yerleştirilmesi
 • 1) Yapıştırıcı üzerine karoyu koyduktan sonra tutucuyu, düz kısmı tabana gelecek şekilde karonun kenarına yerleştirin.
 • 2) Tutucuyu yerleştirdikten sonra bir sonraki karoyu yerleştirin.
 • 3) El yardımıyla takozu, tutucu ve karonun arasına yerleştirin.
 • * Karonun boyutlarına göre her kenara 1 yada daha fazla tutucu yerleştirmek gerekebilir.

  * Ortalama 20 cm için 1 adet tutucu kullanılması ve 1mm derz aralığı için 1mm’lik, 2mm derz aralığı için 2mm’lik tutucu kullanılması tavsiye edilir.
 • 4) Takozları, kırılma noktasını geçmeyecek şekilde tutucunun yuvasına sabitleyin.
 • 5) Ayarlanabilir pense ile takozu sıkıştırın.
 • 6) Tutucu ve takozları karolara sabitledikten sonra yapıştırıcının kuruması için 24 saat bekleyin.
 • Döşeme Malzemelerinin Sökülmesi
 • 7) Yapıştırıcı kuruduğunda, takoz ve tutucunun karonun üzerinde kalan kısımlarını karonun yüzeyinden ayırın. Bu işlem lastik çekic yardımıyla yada ayakla vurularak yapılabilir. Montajın zarar görmemesi için takoza, sıkıştırma yönünde vurmayın. Takozun yan kenarına vurarak işlemi tamamlayın.
 • * Tutucular koparıldıktan sonra takozlar bir sonraki kullanım için muhafaza edilir.
 • Hesaplama Tablosu
 • Döşemede kullanılacak karonun en (x) ve boy (y) oranına göre m2 başına gerekli “takoz ve tutucu” hesaplaması aşağıdaki gibidir.
 • Karo
  Ebadı
  ÖRNEK 60 X 60 cm ebadında karo uygulaması
  için 1m2’de 11 adet takoz ve 11 adet
  tutucu kullanılması önerilir.
MALZEMELER
Yukarı

VitrA Fit tutucu, takoz ve ayarlanabilir montaj pensesi olmak üzere 3 parçadan oluşur.

 • 1. Tutucu 1mm- Tutucu 2mm Tutucular, minimum 3 mm ve maksimum 10 mm kalınlığındaki karolar içindir. Elde edilmek istenen derz aralığına göre 1mm’lik veya 2mm’lik tutucu tercih edilmelidir.
 • 2. Takoz Takoz, tasarım ve üretildiği malzemenin uygun olması sebebiyle “tekrar tekrar” kullanım için uygundur.
 • 3. Ayarlanabilir Pense Özel ayarlanabilir montaj pensesi, takozların tutuculara yerleştirilmesini kolaylaştırmak ve montajı hızlandırmak için önerilir.
Duvar Karosu Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

1-Renk duvar karosunda birinci oncelikli konu; A-Rengin diger mobilyalarla uyumu. Burada öncelik sıcak soğuk renk kombinasyonlarına sadık kalınmalı. B-Diger mobilya,duvar kagıdı,parke veya duvar boya renkeri ve bilumum mobilya dekorasyon objeleriyle renk kombinasyonuna dikkat edilmeli. C-Renklerin guncel ve dekorasyon modasına uygunluguna bakmakta fayda var. D-Kontraslıkta bir renk uyumu saglamada kullanılan yontemidir dozajında kullanılırsa mekanı zenginlestirir ve farklılastırır. E-Duvar seramıklerininde kendi icinde acık-koyu, sıcak-soguk,renkli-renksiz gibi renk secenekleri kombine edilip farklı cephe,duvar, kolonlarda veya farklı yuksekliklerde kullanarak zenginlestirme yapılabilir.

Temizlik Prosedürü

Temizlik ve Bakıma ilişkin genel bilgi

Seramik kaplamaların temizliği, inşaat-sonrası temizliği, rutin bakım ve temel temizlik olarak üç ana gruba ayrılır.

İnşaat Sonrası Temizliği

Karo Seramik döşeme işleminin tamamlanmasından sonra, inşaat kirlerinin yanısıra, yüzeyde film halinde bulunan derz artıklarının uygun bir temizlik malzemesi ile temizlenmesi gerekir. İnşaat alanındaki boya veya vernik lekeleri gibi diğer lekelenmeleri için de uygun leke-çıkarıcı temizlik maddelerinin kullanılması gerekebilir.

Rutin Bakım Temizliği

Karolar, uygun bir temizlik malzemesi kullanılarak süpürülebilir, vakumlu temizleyici ile temizlenebilir ya da nemli bir bezle silinebilir.

Temel Temizlik

Günlük kullanım sırasında oluşan ve bakım temizliği ile giderilemeyen yoğun kirlenmeleri gidermek için uygulanır.

Temizlik Yöntemleri

Genel olarak uygulanan iki temizlik yöntemi vardır:
• Süpürge, ovma fırçası, lastik çekpas ve saçaklı silici kullanılarak yapılan manüel temizlik.
• Vakumlu fırçalama makinesi veya yüksek basınçlı sprey püskürtmeli temizleyici kullanılarak yapılan mekanik temizlik.

Uygulanacak prosedür, mevcut alan, kirlenmenin türü ve temizlenecek yüzeylere (örn, kaymazlık özelliğine sahip ve dokulu yüzeyler), temizlik maddesinin kimyasal özelliklerine ve temizlik yapılacak alanın büyüklüğüne bağlıdır.

Manüel temizlik, sadece az kirlenme olan yüzeyler için tavsiye edilir. Temizlik makinelerinin kullanıldığı durumlarda, tek- ve üç-diskli makinelerin ve fırçalı ovalayıcı vakumlu temizleyicilerin en etkili yöntemler olduğu belirlenmiştir.

Yüksek basınçlı sprey püskürtmeli temizleyiciler özellikle kaymazlık özelliğine sahip fazla kirli yüzeyler için uygundur.

Yüksek basınçlı temizleyiciler, makinenin doğru kullanılmaması halinde, çimentolu derzleri tahrip etme riskine sahiptir (püskürtme memesinin yüzeye çok yakın olması nedeniyle basınç çok yüksek gelebilir). Bu etki, düzenli bakım için kullanılan asitli temizlik malzemeleri gibi uygun olmayan temizlik maddelerinin kullanılmasıyla daha da ağırlaşabilir.

Hangi yöntemin seçildiğinden bağımsız olarak, kirin giderildiğinden ve yüzeyde kuruyup kalmadığından emin olunması gerekir. En ekonomik ve güvenilir yöntem, kuvvetli bir su emme makinesinin kullanılmasıdır.

Kaplanmış olan yüzeyin, temizlik sürecinin tamamlanmasından sonra kuru olması gerekir.

Temizlik Maddeleri

Kullanılacak temizlik maddesinin türü ve kimyasal bileşimi, giderilecek olan kir ve temizlenecek olan yüzeyin türüne (malzeme) göre belirlenir.

Temizlik maddesinin pH değeri özellikle önemlidir çünkü temizlik maddesinin alkali, nötr veya asidik olmasını belirler. pH skalası 0 – 14 arasında değişir (aşağıdaki tabloya bakınız).

Münferit temizlik malzemesi türlerinin değerleri Konsantrenin pH değeri aralığı
Güçlü alkali temizleyici, örn. sodyum veya potasyum hidroksit solüsyon bazlı > 10,5
Zayıf alkali temizleyici 8,0 ila ≤ 10,5
Nötr olarak adlandırılan temizleyiciler 6,0 ila ≤ 8,0

Şekil: Temizlik maddeleri gruplarının pH değerleri (“Alman Banyo Endüstrisi Birliği: Havuzlarda hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon” adlı kitapçığından alınmıştır)

Güçlü alkali temizlik maddeleri düzenli yapılan sürekli temizlik için kullanılmazlar. Alüminyum, cam veya plastik gibi maddeler bu tür temizleyicilere uzun süre maruz kaldığında, yüzey zarar görür ve tahrip olur. Boyalı yüzeyler bu malzemelere maruz kaldıklarında daha kısa sürede zarar görürler, bu tür yüzeylerin veya kaplama malzemelerinin örtülmesi gerekir.

Zayıf alkali temizlik maddeleri büyük ölçüde sıhhi alanların, duşların vs. temizlenmesinde kullanılırlar. Su ile doğru dozda seyreltildiğinde, vücut yağlarını, kozmetikleri, yağları ve kir birikintilerini giderirler.

Nötr temizlik maddeleri kuru alanların (standart olarak kullanılan seramik zeminler, tuvaletler, soyunma odaları, vs.) düzenli olarak temizlenmesi için uygundur. Yağ giderme kapasiteleri kısıtlıdır.

Zayıf asidik temizlik maddeleri kireç tortularını (örn. kalsiyum tortusu), ürin tortularını ve diğer mineral çökelleri ve tortuları giderirler. Aynı zamanda, temel temizlik sırasında derz verme sonrasında geriye kalan çimento kalıntısını gidermek için de kullanılırlar. Uzun süre etkide bulunmaları halinde, çimentolu derz malzemelerine zarar verirler. Bunu engellemek amacıyla, derzlerin emilimini azaltmak için, temizlik öncesinde yüzeylerin iyice nemli olması gerekir. Zayıf asidik temizlik maddelerinin etkili olması aynı zamanda suyun sertliğine de bağlıdır.

Güçlü asidik temizlik maddeleri, sadece çok fazla çimento kalıntısı bulunan alanların temel temizliği için tavsiye edilir. Temizlik yapılacak yüzeyin temizlik öncesi su ile iyice kaplanması ve temizlik sonrasında da nötralize edilmesi gerekir.

Seramik malzemelere hızla ve büyük ölçüde zarar verdiklerinden ve yaptıkları tahribat kalıcı olduğundan, hidroflorik asit bazlı temizlik maddelerinin kullanılmaması gerekir!

Tabaka oluşturan temizlik maddeleri seramik yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır. Bunlar, seramik kaplamaların kaymazlık özelliğini önemli ölçüde azaltabilir hatta tamamıyla ortadan kaldırabilir; ayrıca görsel olarak hoş olmayan etkilere (örn. lekelenmeler, yeniden tabakalaşma) ve temizlik sorunlarına yol açabilirler.

Kullanım şekli ve doz açısından temizlik maddesi üreticisinin talimatlarını dikkatli bir şekilde inceleyin, zira temizlik maddelerinin yanlış uygulanması sonucunda karolar, derzler ve elastik yalıtım malzemeleri zarar görebilir.

Yeraltından ısıtma sistemlerinin bulunduğu yerlerde, çözünmüş olan kirlerin (kirli suyun) tekrar kurumadan giderilmesi özellikle önemlidir.

Temizlik ve Bakım

Duvar Karoları ve Vitra Clean yüzeyli duvara döşenen karolar

(Grup B III – E > %10 seviyesinde yüksek su emmesine sahip, kuru kalıplanmış seramik karolar ve döşemeler )

Vitra Clean yüzeyin doğası sayesinde karoların temizliği çok daha kolaydır, fakat bu durum temizlik ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

İnşaat sonrası / Temel Temizlik

İndirgenmiş yüzey enerjisi ve buna bağlı hidrofobik (su itici) özellik sayesinde, Vitra Clean özelliğine sahip karoların üzerindeki çimento tabaka azaltılır.

Duvar ve Vitra Clean karoların üzerindeki çimento tabakası genellikle hemen derz verme sonrasında su ile giderilebilir. Daha inatçı çimento tabaka kalıntıları, zayıf asidik çimento giderici ile ve yumuşak bir sünger veya bez yardımıyla temizlenebilir. Daha sonra, temizlik maddesinin, inşaat sonrasında kalan bütün izler tamamıyla giderilinceye kadar yeterince temiz su ile durulanarak temizlenmesi gerekir.

“Değerli metal kaplama, çizilmez değildir” anlamına gelen işaretine sahip karoların su ve nötr temizlik maddeleri ile temizlenmesi gerekir.

Rutin Temizlik

Kir tipi Ürün ve Kullanım Dozu Yöntem
Genellikle su ve yumuşak veya çizmez sünger veya bez ile temizlenmesi yeterlidir.
Toz, hafif kir gibi normal derecede kirlenmeler Nötr temizlik maddeleri Yüzeyi mikro-fiber paspas veya bez ile silin
Kireç kalıntıları Zayıf asidik temizlik maddeleri, Yüzeyi mikro-fiber paspas veya bez ile silin
Yağlar, sıvıyağlar, vaks, kozmetikler Zayıf alkali temizlik maddeleri Yüzeyi mikro-fiber paspas veya bez ile silin

Güçlü alkali veya güçlü asidik temizlik maddeleri, karoların yüzeyine ve derzlere zarar verebilir veya bunları tahrip edebilir, dolayısıyla kullanılmamalıdırlar! Aşındırıcı temizlik maddeleri ve aşındırıcı süngerler yüzey özelliklerini etkileyebilir ve sıra zarar verebilir.

Arkitekt Porcelain ve Porcelain Ultima (sırsız mat ve parlatılmış yüzeyler) (Grup BIa) Sırlı Yer karoları (Grup BIb) ve dekorlu porselen karolar (Grup BIa) (mat ve lappato yüzeyler)

Genel

Karolar, özelliklerinden dolayı, kolay temizlenebilir karolar olarak sınıflandırılırlar. Fakat temizlik yöntemleri ve temizlik maddelerinin zemin türü ve lokal koşullara uyarlanması gerekir.

Hidroflorik asit ve benzeri maddelerin porselen karolar ve sırlı karoların yüzeyine ve porselen karolara zarar verebilecekleri ve bunları tahrip edebilecekleri unutulmamalıdır. Dolayısıyla, hidroflorik asit içeren temizlik maddelerinin kesinlikle kullanılmaması gerekir!

Mat yüzeyli karolar

Mat porselen karoların yüzeyine fabrikada koruyucu bir malzeme uygulanmıştır ve söz konusu malzeme karoların lekelere ve kirlenmeye karşı direncinde gözle görülür bir iyileşme sağlar; VitrA karolara emprenye kimyasalları ile yapılacak müteakip uygulamaları tavsiye etmez.

Yüzey taşlama ile parlatılmış karolar

Bu tip karolar ilave koruyucu malzemelere ihtiyaç duyarlar, bunu sağlamak için VitrA’nın karoları üretimde koruyucu malzeme uygulayarak kullanıma hazır üretilir, bu ürünlerin kodları sonunda P harfi ilave edilmiştir.Koruma yapılmamaış parlak porselen karolar, temel temizliğin ardından, lekelere karşı koruma sağlayan uygun bir malzeme ile yalıtılması gerekir.

Temizlik

İnşaat sonrası / Temel temizlik Yöntem Ürün ve dozaj
Katılaşmamış hafif kir Süpürmek veya elektrikli süpürge ile temizlemek
Çimento tabakası, kireç veya sabun kalıntısı gibi mineral kirlenme 1. İlk olarak, kaplamayı ve derzleri su ile ıslatın
2. Temizlik maddesini uygulayın ve kısa kıllara sahip bir mikro-fiber paspas ile silin
3. Kirli suyu temizleyin
4. Karoları bol su ile durulayın.
Asidik temizlik malzemeleri.
Katı yağ, sıvı yağ, vaks, kozmetik, ayakkabı lekeleri 1. Temizlik malzemesini uygulayın ve kısa kıllara sahip bir mikro-fiber paspas ile silin.
2. Kirli suyu temizleyin
3. Karoları bol su ile durulayın.
Alkali temizlik malzemeleri.
Rutin bakım temizliği
Toz, hafif kirler ve sokak kiri gibi normal kirler Temizlik maddesini uygulayın ve mikro-fiber bir paspas / bez Nötr temizlik maddesi.

Ticari alanlar ve çıplak ayakla dolaşılacak mekanlar için kaymaz özellikli karolar

Genel

Karolar, özelliklerinden dolayı, kolay temizlenebilir karolar olarak sınıflandırılırlar. Fakat temizlik yöntemleri ve temizlik maddelerinin zemin türü ve lokal koşullara uyarlanması gerekir.

Kimyasallara karşı yüksek dayanımları ve belirgin su dirençleri sayesinde, porselen karolar ağırlıklı olarak yüksek seviyelerde baskıya maruz kalan alanlarda kullanılırlar. Sadece hidroflorik asit ve benzeri maddeler porselen karoların yüzeylerine zarar verebilir veya bunları tahrip edebilir ve söz konusu maddelerin bu yüzeylerde kullanılmaması gerekir!

Karoların kaymazlık özelliği, karo yüzeyinin pürüzlülüğü veya rölyef yüzeyler ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla, kaymazlık özelliğine sahip karolar pürüzsüz, sırlı yüzeylere kıyasla daha yoğun bir temizlik gerektirirler. Temizlik yapılırken kaymazlığı etkileyecek fiziksel ve kimyasal uygulamalardan kaçınılmalıdır.

İnşaat sonrası / Temel temizlik

Karolar: Kuru alanlar: Islak alanlar:
R9 – R11 / Çıplak ayak A – C Showroomlar, antreler, sıhhi alanlar vb. Sıhhi alanlar ve soyunma odaları / duş kabinleri / havuzlar vb.
pH – aralığı Asidik Alkali Asidik
Mineral kirler: Çimento tabakası, kireç, sabun kalıntıları, pas
Katı yağ ve sıvı yağ kiri, Proteinler
Yöntem: Kaplamayı ıslatın (derzler!) Temizlik maddesini uygulayın ve mikro-fiber bir bez ve tek diskli bir makine ile silin. Kirli suyu emdirin. Karoları bol su ile durulayın. Temizlik maddesini uygulayın ve mikro-fiber bir bez ve tek diskli bir makine ile silin. Kirli suyu emdirin. Karoları bol su ile durulayın. Kaplamayı ıslatın (derzler!) Temizlik maddesini uygulayın ve mikro-fiber bir bez ve tek diskli bir makine ile silin. Kirli suyu emdirin. Karoları bol su ile durulayın.
Karolar: R9 – R13 / V4 – V10 Yiyecek alanları: Büyük mutfaklar, yiyecek endüstrisi Endüstriyel alanlar: atölyeler, çukur çalışma alanları, yıkanma alanları, yontma atölyeleri
pH – aralığı Asidik Alkali Asidik Alkali
Mineral kirler: Çimento tabakası, kireç, sabun kalıntıları, pas
Katı yağ ve sıvı yağ kiri, Proteinler
Yöntem: Kaplamayı ıslatın (derzler!) Temizlik maddesini uygulayın ve mikro-fiber bir bez ve tek diskli bir makine ile silin. Kirli suyu emdirin. Karoları bol su ile durulayın. Temizlik maddesini uygulayın ve mikro-fiber bir bez ve tek diskli bir makine ile silin. Kirli suyu emdirin. Karoları bol su ile durulayın. Kaplamayı ıslatın (derzler!) Temizlik maddesini uygulayın ve mikro-fiber bir bez ve tek diskli bir makine ile silin. Kirli suyu emdirin. Karoları bol su ile durulayın. Temizlik maddesini uygulayın ve mikro-fiber bir bez ve tek diskli bir makine ile silin. Kirli suyu emdirin. Karoları bol su ile durulayın.

Rutin Bakım Temizliği

Normal yüzey kirlenmesi: toz vb. Nötr temizlik maddeleri
Kireç kalıntısı Asidik temizlik maddeleri
Katı ve sıvı yağ lekeleri Alkali temizlik maddeleri
Yöntem: Temizlik maddesini uygulayarak, iki aşamalı olarak, kısa kıllara sahip bir mikro-fiber paspas yardımı ile ıslak olarak silin. Daha geniş alanlar için, temizliğin mikro-fiberli temizlik makinesi ile yapılması tavsiye edilir.
Sık Sorulan Sorular

1. Kaç çeşit karo seramik vardır?

Duvar Karosu, Yer Karosu, Porselen yer karosu olmak üzere karolar bünye tiplerine göre 3 çeşittir.

Duvar karosu: • 1.050-1.100 derece arasında fırınlanır. • Bünye Su emme oranı başka bir deyişle gözeneklilik oranı %10 - %20 arasıdır. • Sadece iç mekanlarda duvarda kullanıma uygundur. Yerde kesinlikle kullanılmaz. • Dona dayanıklı değildir.

Yer karosu: • 1.100- 1.150 derece arasında fırınlanır. • Duvar karolarına göre daha sert ve daha dayanıklıdır. • İstenildiği takdirde duvarlarda da rahatlıkla kullanılabilinir. • Bünye Su emme oranı başka bir deyişle gözeneklilik oranı %0,5 -%3 arasındadır. • Yüzeyindeki sır , duvar karolarına göre daha serttir, bu yüzden de daha az aşınır. • Dona Dayanıklıdır.

Porselen yer karosu: • 1.150-1.200 derece arasında fırınlanır. • Diğer iki bünye türüne göre daha dayanıklıdır. • Teras, balkon, koridor gibi konutların iç mekanlarında ayrıca apartman girişi, merdivenler, havuz çevresi gibi dış mekanlar için en uygun döşeme malzemedisir. • Bünye Su emme oranı başka bir deyişle gözeneklilik oranı %0,5’ten azdır. • Dona karşı dayanıklıdır. Hem yer, hem duvar, hem iç mekan, hem de dış mekanda kullanılabilir.

2. Hangi karo en iyisidir? Karolar kullanım alanlarına göre doğru seçilmelidir. En iyi karo diye birşey yoktur. Doğru seçilmeyen karo vardır. Karo nerede kullanılacaksa ona göre yer, duvar veya porselen karo arasında seçim yapılmalıdır.

3. Seramik kalınlıkları neden farklıdır? Seramik karoların kalınlıkları ebada ve bünyeye göre değişir. Bu yüzey farklı bünyeli ve farklı ebattaki karolar arasında kalınlık farkı olur.

4. Evime doğru ürünü nasıl seçmeliyim? Bkz. Duvar karosu seçerken dikkat edilmesi gerekenler.

5. Seramik karo nasıl delinir? Özel matkap uçları gerektirir, hırdavatçılardan temin edilmesi gerekir.

6. Cam ürünlerinde hangi yapıştırıcı kullanılmalıdır? Hangi derz dolgusu kullanılmalıdır? Cam ürünlerine beyaz renkli VitrA Fix Flex Rapid ile yapıştırıp VitrA Fix Flex 0-3 mm derz dolgusu ile derz verilmesi önerilir. Cam karoların yapıştırılmasında soğuk ya da sıcak silikon kullanmayınız.

7. Cam karo nasıl delinir, kesilir? Elmas uçlu matkap, cam kesme elması ve gönye kullanarak kesiniz.Delme işlemi su ile yavaş devirde ve çift yönlü yapılmalıdır. Seramik kesme aletinin kullanımı tavsiye edilmez. Kendi emniyetiniz icin çalışırken mutlaka gözlük ve eldiven kullanınız.

8. Evde kırılan bir karo için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle seçtiğiniz karodan 1-2 kutu fazla almanız, zaman içinde istenmeyen tamiratlarda kullanabilmek açısından yarar getirecektir. Bunun dışında kırılan karoya ait olan ürün kod numarası ile beraber renk tonu ve kalibre numaraları en yakın VitrA bayisine verdiğiniz takdirde size aynı renk tonu ve kalibreye sahip karodan bulmaya çalışacaklardır. Kod, renk tonu ve kalibre bilgileri kutunun üzerinde bulunmaktadır. Bu yüzden kutununuzu atmamanızı veya bu bilgileri not etmenizi tavsiye ederiz.

9. En yakın VitrA satıcısı nerede?

10. Yer karosu ile porselen yer karosu arasında ne fark vardır? Yer karosu da, porselen karo da donmaya karşı dayanıklıdır. Ancak havanın çok soğuk olduğu bölgelerde ya da gece ile gündüz arasında çok fazla ısı farkının olduğu bölgelerde dış mekanlarda porselen yer karosu tercih edilmesi önerilir. Üzerine çok fazla yük binen zeminlerde veya yoğun trafikli alanlarda kırılma dayanımı daha yüksek olduğundan dolayı porselen karo tercih edilmelidir.

11. Derzsiz döşeme yapabilir miyim? Pratikte derzsiz döşeme ya da sıfır derzle döşeme tavsiye edilmez. Rektifiyeli ürünlerde bile en az 1 mm, daha da iyisi 2 mm derz bırakılması tavsiye edilir.

12. Mozaik ne demek? 7x7 cm ve bundan daha ufak ebatlı olan karo seramiklere mozaik denir. Mozaikler kolay döşenmeleri için 30x30 cm ebadındaki file üzerine yapıştırılarak kutulanırlar.

13. Doğaltaş yerine neden karo kullanmalıyım? Bakım gerektirmeyen, zahmetsizce döşenen ve binaya daha az yük binmesini sağlayan porselen karolar, doğaltaş yerine tercih edilebilir. Üstelik yeni tasarımlarla da yüzeyleri doğaltaş zenginliğindedir.

14. Ahşap yerine neden karo kullanmalıyım? Ahşap döşemeler ve parkelere zaman zaman bakım yapmak gerekir ve suya karşı korunmalıdırlar. Ancak bakım gerektirmeyen ve suyla teması halinde zarar görmeyen porselen yer karoları ahşap döşeme yerine tercih edilebilir. Üstelik yeni tasarımlarla da yüzeyleri ahşap zenginliğinde.

15. Rektifiye ne demek? 30x30 ve daha büyük ebatlardaki yer, duvar ve porselen yer karoların kenarlarının taşlanarak ebat farklılığını ortadan kaldıran ve dik kenarlara sahip olmasını sağlayan işleme denir.

16. Lappato ne demek? Mat görünüşe sahip colorbody porselen karoların yüzeylerinin taşlanarak yarı parlak bir görünüşe getirilmesidir. Kodun sonuna LP harfi eklenerek belirtilir (K812246LP gibi).

17. Renk tonu ne demek? Farklı zamanda ya da aynı anda üretilen karoların arasında oluşan görüntü farklılığı, renkteki açıklık-koyuluk farklılığıdır. Renk tonu farklılığı bulunan ürünler yan yana döşendiğinde dama tahtası görüntüsü verirler. VitrA da diğer tüm üreticilerin yaptığı gibi partileri renk tonu numaraları ile ayırmaktadır. Renk tonu farklılığının önlenmesi için aynı alana döşenecek karoların kutularının aynı renk tonu numarasına sahip olması gerekmektedir.

18. Kalibre numarası ne demek? Fırınlama süresince karolar mukavemetleri yüksek olması için yaklaşık %7 oranında küçülürler. Bu küçülme, ebada göre değişir: küçük ebatlar daha az, büyük ebatlar daha fazla küçülür.
Yer karoları ve porselen yer karoları kalite ayırım esnasında otomatik ölçüm makinaları yardımıyla ölçülerek büyüklüklerine göre ayrılır. Bu ebat sınıflarına kalibre denilir. Karolar 2 ya da 3 farklı kalibreye ayrılır.

Karolar döşenmeye başlamadan önce kalibre numaraları kontrol edilmeli, tüm kutuların kalibre numaralarının aynı olduğundan emin olunmalıdır, farklı olanlar varsa ayırıp farklı alanda kullanılmalıdır, aksi takdirde derz boşluklarında kaymalar oluşacaktır.

19. Birinci kalite karo aldığımı nasıl anlarım? VitrA’da satılan tüm karolar birinci kalitedir. İkinci kalite ürün satılmamaktadır. İkinci kalite diye adlandırılacak ürünler üretim sırasında kırılarak geri dönüşüme verilir.

20. Karonun rengi zamanla solar mı? Seramik karoların renkleri solmaz. Kullanılan tüm sırlar solmaya karşı ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.

21. Yerden ısıtmalı zeminlerde karo seramik kullanımı uygun mudur? Seramik karolar yerden ısıtmada kullanmak üzere uygun malzemelerdir, döşeme esnasında zeminden kaynaklı küçülme ve büyümeleri karşılayacak uygun genleşme boşlukları duvar diplerine, belirli aralıklarla karolar arasına bırakılmalıdır.

22. Havuz çevresine nasıl bir ürün döşemek uygun olur? Havuz çevreleri ıslak zeminler olduğundan dolayı kaymaya karşı olarak özel üretilmiş ürünler tavsiye edilir. Avrupa Standartları (DIN 51097) B sınıfı olan kaymaz ürünler önerilir.

23. Karolarımı nasıl temizlemeliyim? Bkz. Karoların temizlik ve bakımı kısmı

24. İnşaat sonrası (derz dolgu kalıntıları) ne ile temizlemem gerekiyor? Bkz. Karoların temizlik ve bakımı kısmı

25. Ürünler neden tek tonalite ve kalibre gelmez ve neden satış aşamasında bu bilgi bize verilmez (Toplu işlerde)? Seramik karolar, doğaları gereği farklı tarihlerdeki üretimlerden farklı renk tonu ve kalibre aralıklarında çıkabilirler. Aynı alana döşenecek karoların renk tonu numarası ve varsa kalibre numaralarının aynı olması gereklidir. Bu ayırım, farklı oda, kat, geniş alanalarda dilatasyon boşlukları gibi alanlarda yapılabilir, aksi takdirde renk tonu farklılıkları oluşacaktır. Sipariş girişinde bu bilgiye dikkat etmek gerekir.

26. Ürünler kaç mm derz artısı ile döşenmelidir (Non-Rektifiye ve Rektifiye ürünler)? Rektifiye edilmemiş ve aynı kalibre değerine sahip yer karoları ile porselen karoların en az 3 mm, duvar karolarının en az 2 mm ve rektifiye edilmiş ürünlerin en az 1 mm, daha iyisi 2 mm derz artısı ile döşenmeleri tavsiye edilir.

27. Derz verme işleminde nelere dikkat edilmesi gerekir? Uygun derz dolgusu seçildikten sonra derz dolgu malzemesinin derz boşluklarına tamamen doldurulması gerekir. Derz dolgu verme işlemi bittikten sonra üzerinde kalan derz kalıntıları prizini almadan silinmeli ve temiz bir yüzey olarak bırakılmalıdır.

28. 30X30 ebadı da dahil ürün (kare olarak üretilen) büyük ebatlı karolarda döşeme istikameti bulunuyor mudur? Kare Karo arkalarında genel olarak döşeme yönünü gösterir ok işareti yer almaktadır, karoların tümü ok işareti aynı yönü gösterecek şekilde döşenmelidir, ok işaretinin bulunmadığı karolar kutudan çıktığı yön hep aynı yöne gelecek şekilde döşenmelidir.

29. Fileli olarak üretilen ürünlerin uygulamasında nelere dikkat edilmeli? Fileli olarak üretilen ürünler eğer ıslak mekanlara döşeniyorsa naylon file ya da üstten file opsiyonu tercih edilmelidir. Islak mekanlarda alttan kağıt file kullanılmamalıdır.

30. Dilatasyon boşluklarının önemi nedir? Büyük mekan uygulamalarında her 7 metrede bir 1 cm genişliğinde dilatasyon boşluğu bırakılmalı içi uygun elastik bir malzeme ile doldurulmalıdır, alttan ısıtma durumlarında daha sık kulanılmalıdır.

31. Altın, Platin ve Cam ürünlerin temizliği nasıl olmalı? Bkz. Karoların temizlik ve bakımı kısmı

32. Dikdörtgen ebatlı karolar şaşırtmalı olarak döşenir mi ve nasıl döşenmesi tavsiye ediliyor? Dikdörtgen ebatlı karolar (30x60, 45x90, 15x90, 22.5x90 vb.) ¼ şaşırtmalı olarak döşenebilir. Zemin ve döşeme hatalarını azaltmaya yardımcı yeni döşeme sistemi ile döşenmesi önerilir. Takozlu sistem olarak adlandırılan bu sistemde karo yüzeyleri aynı seviyeye getirilerek tırnak oluşması engellenmektedir.

33. Duvar Karolarının balkon ve teras duvarlarına döşenmesinde bir sakınca var mıdır? Duvar karoları bünyeleri açısından dona karşı dayanıklı değildir. Bu sebeple herhangi bir dış mekanda kullanılmaları sakıncalıdır. Balkon ya da terasların duvarlarında yer karosu veya porselen yer karosu kullanılması gerekir. Duvar karosu, sadece iç mekanların duvarlarında kullanılmalıdır. Yere asla döşenmez.

34. Havuz kenarı, havuz içi, duş alanlarında dogru kaymazlık derecesi nedir? Havuz kenarı ya da duş alanları gibi ıslak veya su altında kalan zeminlerde minimum sınıf B kaymazlığında ürün önerilir. Su derinliği düşük havuzlarda ise kaymazlık C sınıfı olmalıdır, Genel olarak havuz kenarları, duş alanları ve havuzlarda su seviyesi 80 cm’in altında olan havuz zeminlerinde B sınıfı, çocuk havuzu gibi su derinliği çok az olan havuzların zeminlerinde ya da boydan boya yürünebilen havuzların zeminlerinde ise C kaymazlığında karolar önerilir.

35. Zeminde cam mozaik kullanabilir miyim? Cam mozaik kullanım alanları nelerdir? Cam mozaiklerin zeminde kullanılması tavsiye edilmez. Cam mozaik kayar, çizilir ve kırılabilir. Genel olarak tehlike oluşturacağından dolayı cam mozaikler duvarlarda kullanılmalı ve ısı kaynaklarından en az 3 cm öteye döşenmelidir. Cam mozaikler (cam dekorlar hariç) havuz içinde de kullanılabilir ancak su derinliği 80 cm’den fazla olmalıdır. Islak mekanlarda duvarlarda kullanılmasında sakınca yoktur.

36. Kutu üzeri etiket bilgileri ne anlam taşıyor?

Büyük farkları ince detaylar yaratır.

Boyut: 1000x3000 mm Kalınlık: 3.5mm ve 5mm Ağırlık: 8.2kg/m2 ve 14.2kg/m2

VitrA Karo’dan fark yaratacak yenilik: 1000x3000 mm porselen şimdi Türkiye’de.

VitrA Karo, İtalyan porselen üreticisi LaminaM® ile işbirliği yaparak, yeni büyük ebat porselen karo serilerini zengin doku ve renk seçenekleriyle sunuyor. Farklı kullanım ve uygulama alanlarına sahip olan LaminaM® serileri, ticari ve rezidansiyel yapılar için özgün çözümler sunuyor. Yenilikçi malzemeler ve üstün teknolojiyle dünyada 1000X3000 mm porselen karoları üreten ilk marka olan LaminaM®, Türkiye’de yeniliklerin öncüsü VitrA Karo güvencesiyle sunuluyor. LaminaM® porselen karolar 3.5 mm ve 5mm incelik alternatifleri ile hem dış, hem de iç mekanlara değer katıyor. Zengin renk ve yüzey çeşitleri olan LaminaM® serileri, alışveriş merkezlerinden otellere, havaalanlarından restoranlara kadar tüm ticari ve rezidans projelerine profesyonel çözümler getiriyor. İtalya’da ileri teknoloji ile üretilen LaminaM®, ahşap, beton, doğal taş, seramik ve metal yüzey çeşitleri ile tasarım ve kaliteyi bir arada sunuyor.

Güvenceniz VitrA uzmanlığı.

VitrA Karo global bilgi birikimini LaminaM® kalitesi ile birleştirerek mimari ihtiyaçları yenilikçi çözümlerle karşılıyor.

Laminam Videolar

VitrA LaminaM® Her Özelliğiyle Farklı

Kimyasallara dayanıklı

LaminaM® organik ve inorganik kimyasallara, dezenfektanlara ve deterjanlara karşı dayanıklıdır. Ürünün yüzey özelliklerine zarar vermeden temizlemesi son derece kolaydır; karolara zarar verebilecek kimyasal madde hidroflorik asittir.

Aşınmaya dayanıklı

LaminaM® yüksek oranda çizilmeye karşı dayanıklı ve ayrıca derin çiziklere/aşınmaya karşı dirençlidir. Yoğun kullanım ve sık temizleme sonrasında bile karoların özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmaz.

Bükülmeye dayanıklı

LaminaM® kırılmaya, kopmaya karşı son derece dayanıklıdır.

Dona karşı dayanıklı

LaminaM®’ın ortalama su emilimi % 0,1 olup bu nedenle dona karşı dayanıklıdır ve her türlü hava koşuluna uygundur.

Yangına karşı dayanıklı

LaminaM® organik malzeme içermez ve bu nedenle yangına ve yüksek ısı derecelerine dayanıklıdır. Yangın halinde duman veya zehirleyici maddeler salgılamaz.

Hijyenik yüzey

LaminaM®, çözünmeyen bileşenleri sayesinde gıda ürünleri olan alanlarda hijyenik olarak kullanıma uygundur.

Renk özellikleri

LaminaM® UV ışınlarına karşı dirençlidir. Ciddi iklim değişikliklerine maruz kalsa bile ürünün renkleri sabit kalmaya devam eder.

Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir

LaminaM® tamamen doğal bir üründür. Çevreye herhangi bir kimyasal madde salgılamaz ve kolaylıkla geri dönüştürülebilir.

Grafitiye karşı dirençli

LaminaM® grafitiye dayanıklı olan ilk seramik yüzeydir. Temizlenmesi kolay olup en güçlü boyalar bile yüzeyden kolaylıkla çıkarılabilir.

#1#