Basın Odası- VitrA Türkiye

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi İlk Kitabı “Ticari Yapılar”

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin ilk kitabı, son 10 yılda değişen iş ve ticaret yaşamının resmini çekiyor.

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin hayata geçirdiği VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi projesi kapsamında, ülkemizdeki çağdaş mimari yaklaşımların tipolojiler üzerinden aktarılmasını amaçlayan kitaplardan ilki yayımlandı. Ticari Yapılar adını taşıyan kitapta, Türkiye’de 2000 yılından sonra inşa edilen ticari yapıların farklı karakteristiklerini örnekleyen 50 seçkiye yer veriliyor. Yabancı mimarların Türkiye’deki, Türk mimarların yurtdışındaki uygulamalarını da kapsayan kitap, ticari yapıları; alışveriş merkezleri, karma yapılar, ofis yapıları ve ticari sergileme alanları olarak 4 kategoride ele alıyor.

Kitapta; Banu Binat, Deniz Güner ve Saitali Köknar’dan oluşan Seçici Kurul’un belirlediği yapılar, Zekiye Nazlı’nın tasarımıyla sunuluyor. Banu Binat ve Neslihan Şık’ın editörlüğünde hazırlanan kitapta, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdi Güzer’in, ticari yapıların geçirdiği değişime dair değerlendirmesi yer alıyor. 2000 sonrası çağdaş mimarlığın değişimini, kendi üretimleri üzerinden ele alan Mimar Murat Tabanlıoğlu’nun yazısını, her bina için kendi mimarının yorumu zenginleştiriyor. Kitapta ayrıca; 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Güner’in, her binayı bulunduğu çevre bağlamında konum, tasarım, strüktür ve getirdiği yenilikler açısından ele alan değerlendirmesi de bulunuyor.

Uluslararası mimarlık literatürüne önemli bir kaynak kazandırmaktan mutlu olduklarını belirten Editör Banu Binat, “Dizinin ilk kitabında ticari yapılara öncelik verilmesi, elbette tesadüf değil... Alışveriş merkezleri ve ofis yapıları, son 10 yılda nitelik ve nicelik açısından büyük bir değişim yaşadı. Bu dönemdeki ekonomik ve sosyal değişim, çalışma hayatının yükselen temposu, üretme ve arz etme tekniklerindeki gelişimin izleri, ticari mekanların mimarisi üzerinden rahatlıkla okunabiliyor. Bu sebeple, dizinin ilk kitabında ticari yapılar aracılığıyla okunabilecek bir ‘değişen iş ve ticaret hayatı’ pratiği hayata geçiriliyor” diyor.

www.vitracagdasmimarlikdizisi.com adresinden; kitapta yer alan QR kodları aracılığıyla, binaların kitaba sığmayan bilgilerine, harita üzerindeki yerine ve pek çok görsele ulaşılabiliyor. PDF dosya olarak ücretsiz indirilebilen kitabın Türkçe ve İngilizce hazırlanan basılı versiyonu ise YEM Kitabevi tarafından 65 TL fiyatla satışa sunuluyor.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Hakkında

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD), çağdaş mimarlıkta bellek oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla, VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi projesini hayata geçirdi. Proje, 2000 yılından sonra üretilen farklı yapı türlerini eksen alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeyi, tartışmayı ve yeni çalışmalar için zemin oluşturmayı hedefliyor. Mimarlık ve tasarım alanlarında uzmanlaşmış pek çok profesyonel, akademisyen ve öğrencinin, yapılardan yola çıkarak üretim yapmasına olanak tanıyan bir platform sunan dizi kapsamında; sergi, panel ve yayınlar gerçekleştiriliyor