Basın Odası- VitrA Türkiye

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi, Ticari Yapılar Paneli İzmir – “Plaza Fobi"

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi kapsamındaki panelde, plazalar ele alındı.

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin (TSMD),çağdaş mimarlıkta bellek oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiği VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi projesinin tartışma platformunu oluşturan panel serisinin üçüncü durağı İzmir oldu.

PLAZA-FOBİ Ofis yapıları ya da beyaz yakalılar için ‘down-town’dan kaçış mümkün mü? başlıklı panel, 8 Mayıs 2012 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü mimar Nil Aynalı’nın yaptığı panele; İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülsüm Baydar, MSGSÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Tercan, mimar Nevzat Sayın, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Güner ve mimar Ebru Ersöz konuşmacı olarak katıldı.

Merkezi iş alanlarında birbiri ardına yükselen plazaların incelendiği panelde; İstanbul'daki Göksu Ofis ve Armona Denizcilik binaları, plazaların yoğunlaştığı Maslak bölgesi ve Büyükdere Caddesi’ndeki örneklerle birlikte ele alındı. Büyük şehirlerde yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunun içinde bulunduğu hizmet sektörünün tercih ettiği bu yapıların, giderek yaygınlaşan bir davranış biçiminin de parçası haline geldiği üzerinde duruldu.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi kapsamındaki panellerin; İstanbul, Kayseri ve İzmir’in ardından, yıl sonuna kadar Eskişehir, Ankara ve Diyarbakır’da düzenlenmesi planlanıyor.