İnovasyon Merkezi- VitrA Türkiye

ARGEMİP Açılışı Gerçekleştirildi 31.03.2015

5746 sayılı yasaya uygun olarak tescil edilmiş Ar-Ge Merkezleri arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik kurulan Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu'nun (ARGEMİP) açılışı 31 Mart 2015’te Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Cevahir UZKURT’un katılımı ile Teknopark İstanbul'da gerçekleştirildi.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Ar-Ge Merkezi olarak ARGEMİP kurucu üyeleri arasında yer aldık. Farklı sektörlerden Ar-Ge Merkezlerini buluşturan bu platformda Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir de Yürütme Kurulu Üyesidir.

Platform, tüm Ar-Ge Merkezlerine açık olup üye sayısının hızla artarak temsil kabiliyetinin tüm sektörleri kapsaması beklenmektedir. Platform ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.