IDC Sektörel Teknoloji Ödülleri kapsamında, dünyada yapı ürünleri sektöründe bir ilk olan VitreAlity ile ‘’Müşteri Deneyimi’’ kategorisinde birincilik ödülü kazandık.
Sanal gerçeklik teknolojisi kullandığımız, yeni müşteri deneyimimiz VitreAlity, Stratejik Etki – İnovatif Yaklaşım açısından Pazarlama Etkisi Bölümü’nde FELIS aldı.
SANAL GERÇEKLİK VitrA’dan yepyeni bir müşteri deneyimi!

Yeni müşteri deneyimimiz VitreAlity sayesinde, müşterilerimiz ürünleri gerçeğe en yakın haliyle deneyimleme, hayal ettikleri banyoyu 3 boyutlu olarak görme ve inceleme fırsatı buluyor.

VitrA ve Artema; banyo mobilyasından seramiğe, karodan armatüre her şey için toplu çözüm sunuyor. Artık VitrA satış noktalarında mimarlarımız, kendi mekan ölçüleri üzerinden müşterilerimize özel hazırladıkları mimari çözüm önerilerini, sanal gerçeklik gözlüğü ile sunacaklar. Böylece müşterilerimiz, karar verme sürecinde yaşadıkları tüm endişelerden kurtularak, hayal ettikleri banyolarını gerçeğe en yakın hali ile deneyimleyebilecek.

NASIL MI?

Mimarlarımız önce müşterimizin yenilemek istediği banyosunun ölçülerini alır ve hayalindeki banyoyu dinler. Ardından mimarımız verilen bilgiler ışığında projenin çizimini gerçekleştirir ve kişiye özel bu projeyi VitreAlity’nin sanal gerçeklik gözlüğüne yükler.

Müşterimiz de sanal gerçeklik gözlüğünü takıp hayallerindeki banyoyu gerçeğe en yakın hali ile deneyimleme ayrıcalığını yaşar!

ikonunu gördüğünüz satış noktalarımızda deneyimleyebilirsiniz.
Tüm Satış Noktalarımız

GİZLİLİK POLİTİKASI

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu kişisel verileriniz dâhil olmak üzere bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz verilerin güvenliğini sağlamaktır. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu tarafından saklanmakta ve işlenmekte olan veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır. Ancak, verileri korumak için elimizden geleni yapsak da, bizden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü %100 koruma sağlamamız mümkün değildir. Verilerinizin işlenmesi; verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu Politika, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tarafımıza sağladığınız bütün verilerinizin ne şekilde işleneceğine dair bilgi vermektedir. Ayrıca, işbu Gizlilik Politikası kullanıcıların hangi haklara sahip olduklarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, kullanıcılardan önceden izin almaksızın işbu Gizlilik Politika’sında her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişikliklere ve güncellemelere uygulama aracılığıyla size sağlanan linklerden veya Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’na ait web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

ECZACIBAŞI YAPI ÜRÜNLERİ GRUBU VERİLERİNİZİ HANGİ DURUMLARDA VE AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA İŞLEMEKTEDİR?

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu için kullanıcı verilerinin gizliliği çok önemlidir. Bu doğrultuda kullanıcılarımızın kişisel verileri de dâhil tarafımıza sağladığı her türlü veriyi gizlilik politikası dâhilinde değerlendirmektedir.

Kullanıcı verileri açık rızanız kapsamında tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, işlenebilir ve üçüncü kişilere aktarılabilir. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’na temin ettiğiniz veriler arasında sizi belirli veya belirlenebilir kılan özel nitelikli kişisel veriler dâhil kişisel verileriniz de yer alabilir.

Bunlara ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde; Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun (i) hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde; (ii) kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde; (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya (iv) korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de kullanıcı verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Kullanıcı verilerini işlemesindeki amaçları şunlardır: (1) mevzuattan kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi, (2) Uygulama kapsamında vaat edilen hizmetin sunulması, (3) Uygulama’nın sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’na ait Uygulamanın ilişkili olduğu web sitesinin/sitelerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, (4) Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; (5) Kullanıcı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda değerlendirmelerinin yapılması; (6) Kullanıcılara yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; (7) y-Yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması; (8) Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun tamamının ya da bir kısmının, veya işletmesinin herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu elde ettiği verileri kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), Avrupa, Asya ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına veri aktarımı yapabilmektedir. Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu şu üçüncü kişilere veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nin iş ortakları; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) Şirketin veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları; (5) IT sistemleri sağlayıcıları ile yetkilendirilmiş 3. kişiler. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun işlemekte olduğu kullanıcılara ilişkin kişisel verilere Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun ve yetkilendirilmiş üçüncü kişilerin erişmesi yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde mümkün olmaktadır.

VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;
Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,
Verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, yönelik taleplerinizi, her zaman http://vitra.com.tr/iletisim e-posta adresi aracılığı ile Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’na iletebilirsiniz.

ECZACIBAŞI YAPI ÜRÜNLERİ GRUBU KULLANICI VERİLERİNİ İŞLERKEN HANGİ İLKELERİ GÖZETMEKTEDİR?

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, Kullanıcı verilerini işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:
Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme;
Veri işlemenin doğru olması,
İşlemenin kapsamının belirli olması,
İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
Verilerin güncel olması,
Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi.